Sunday, September 14, 2003

Kaun Beej bota hai yaaron,Phal ye kaun chakhe.
Yeh jag jantar mantar maya, kaun yeh khel rache.

Kaun chadhae roj ye suraj, pavan kaun phuke.
............Kaun (Indian Ocean)

No comments: