Friday, June 25, 2004

Arey main bhi sun roon saalon se,Yeh banjara hills ,banjara hills bolke.Saalon se banra kab khatam karte ki.Phir baad mein main naam rakhtoon ban gaya hills.

1 comment:

insanely_sane said...

Funny:)

Mein... tab bhi ban jara hills, aur aaj bhi banjara hills iche hi hai....

Mereko laga ab tu bangaya hills hpga...

:) very funny...